Zuivelboerderij Erf1

Zuivelboerderij Erf1

Op het Kampereiland in Kampen, Overijssel, vind je de zuivelboerderij Erf1. Een naam die niet uit de lucht komt vallen: ze boeren namelijk op het éérste en oudste erf van Kampereiland. Erf1, dus! De boerderij, welke wordt gerund door de familie Bruins, kenmerkt zich door de productie van eerlijke gezonde producten met behoud van waarde en waarden. Boer Harry Bruins legt uit: “Met ons bedrijf willen we een meerwaarde creëren voor de natuur, de omgeving en de biodiversiteit. En dat natuurlijk tegen een eerlijke prijs, die recht doet aan hoe wij bezield boeren.”

Voor de familie Bruins betekent dat dat ze zich zo min mogelijk met de natuur bemoeien, maar maatregelen treffen voor meer biodiversiteit waar nodig. Een levendige weide met onder andere slechtvalken, ooievaars, buizerds en vossen is het gevolg. “Als boer heb je te maken met groei en bloei,” vertelt Harry. “Er zijn echter nog maar weinig boeren die alles tot bloei laten komen: die gaan voor groei. Maar bij ons mag het bloeien! Dat is een stukje energieverlies, wat geen opbrengst oplevert in de vorm van een product, maar wél in biodiversiteit.”

Zuivelboerderij Erf1

Maatregelen

De boerderij van de familie Bruins is SKAL gecertificeerd, wat betekent dat ze voldoen aan de strenge regelgevingen die verbonden zijn aan producten die de noemer ‘biologisch’ mogen krijgen. Hun koeien krijgen daarom minimaal 3000 uren per jaar weidegang. Dit komt niet alleen ten goede van het welzijn van die koe, ook de samenstelling van het grasland en de bodem is ermee gebaat.

En goede samenstelling van het grasland en een gezonde bodem is weer essentieel voor de insecten die op het land van de familie Bruins leven. “Daarnaast hebben we ook een kruidenrijk grasland en hanteren we een uitgesteld maaibeleid. Om de insecten te sparen!”, legt Harry uit. Daarnaast heeft de maaimachine van Bruins een zogenaamde ‘insectenstand’, waardoor meer insecten gespaard blijven. Deze insecten brengen op hun beurt weer andere dieren naar het land. “Het is hier één dolle beestenboel!” En die beestenboel houdt Harry maar wat graag vast: “We zijn nu ook bezig met nestkasten! Mussenkasten, uilenkasten.” Daarnaast helpt de Agrarische Natuurvereniging om de vogels te ringen.

Ook de bloemrijke bermen van de familie Bruins draagt bij aan de biodiversiteit. Daarnaast zorgen ze voor een natuurvriendelijke oever door stroken aan de slootkant te laten staan.

In de natte periodes staat het grasland van de familie Bruins gedeeltelijk onder water: Plas-dras. Zo creëren ze een fijne leefomgeving voor de weidevogels in het gebied. Hierin worden ze ondersteund door de Agrarische Natuurvereniging: zij doen hiervoor een financiële bijdrage en stellen materiaal zoals pompen beschikbaar. Boer Harry hoopt op termijn de kievit en de grutto, die ze de afgelopen jaren zijn kwijtgeraakt aan de omliggende maisvelden, weer op hun land te mogen verwelkomen.