Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van (biodiverse) duurzame landbouw, waarin de bedrijfsvoering optimaal gebruik maakt van en bijdraagt aan de kwaliteit van de natuurlijk omgeving. Het houdt rekening met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen. ‘Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de biodiversiteit’. Hier vind je bestaande initiatieven en maatregelen om deze vorm van landbouw toe te passen. Voor een uitgebreide verkenning van het concept en mogelijke maatregelen voor natuurinclusieve landbouw zie: Erisman, van Eekeren, van Doorn, Geertsema & Polman (2017).

Initiatieven Natuurinclusieve landbouw

Maatregelen Natuurinclusieve landbouw