Voedselbosbouw

Voedselbosbouw

Voor Nederland vormen voedselbossen een betrekkelijk nieuw fenomeen. Een voedselbos kenmerkt zich door een ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:

  • een kruinlaag van hogere bomen;
  • minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven;

Een voedselbos heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

Green Deal Voedselbossen

Om het areaal voedselbossen te vergroten, hebben overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen de Green Deal Voedselbossen ondertekend. Drie jaar lang werken zij intensief samen om ruimte in wet- en regelgeving te organiseren, onderzoek te doen, kennis uit te wisselen en die te delen met belangstellenden in de samenleving.