Voedselbosbouw

Er zijn verschillende vormen van agroforestry, zie ook kennisdossier Agroforestrysystemen. Eén hiervan is het voedselbos.

 

Wat is een voedselbos?

De Green Deal Voedselbossen definieert een voedselbos als een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:

  • een kruinlaag van hogere bomen;
  • minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven;
  • een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

Zie ook ons kennisdossier Voedselbosprincipes.

Netwerk Voedselbosbouw

Ter bevordering van een schaalsprong in het areaal voedselbossen is in 2022 Netwerk Voedselbosbouw opgericht (voorheen Green Deal Voedselbossen). Dit is een coalitie van overheden, onderzoek en ondernemers. Samen ontwikkelen zij voedselbossen tot een normale vorm van land- en bosbouw. De ambitie uit de Bossenstrategie van de overheid om in 2030 minimaal 1.000 hectare voedselbossen te hebben gerealiseerd op Nederlandse landbouwgronden geldt hierbij als belangrijk uitgangspunt.