Privacy

Privacyverklaring

Stichting de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van bezoekers, donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze website is beveiligd met SSL

De verbinding tussen jou als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kun je veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of een andere aanvraag.

Gebruiksvoorwaarde

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de NMF’s alsmede op via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van De NMF’s tref je een aantal links aan naar andere websites. De NMF’s draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met je gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Verwerking van Persoonsgegevens

De NMF’s is het landelijke samenwerkingsverband van 12 provinciale Natuur en Milieufederaties. Wanneer je informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van een van de 12 Natuur en Milieufederaties, deelneemt aan activiteiten of campagnes, worden je gegevens vastgelegd bij de betreffende NMF en NMF’s. De NMF’s gebruikt je gegevens voor de uitvoering van je aanvraag of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers te informeren over (landelijke) projecten, campagnes, donatieverzoeken en het werk van de Natuur en Milieufederaties. Je gegevens worden niet buiten de NMF’s met derden gedeeld. Als je geen prijs stelt op andere informatie over de NMF’s dan datgene waarom je vraagt, dan kun je dat op het contactformulier aangeven. Je kunt ook contact opnemen met ons secretariaat om je gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren zoals geen post, geen e-mail, geen telefoon.

Je rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens

 • Recht van verzet: indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kun je dat bij de NMF’s aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
 • Recht op inzage: op verzoek meldt de NMF’s aan jou welke persoonsgegevens van je zijn vastgelegd.
 • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die de NMF’s van je heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op jouw verzoek aanpassen. Hiervoor kun je direct contact met ons opnemen via:De Natuur en Milieufederaties
  Arthur van Schendelstraat 600
  3511 MJ Utrecht
  info@natuurenmilieufederaties.nl
  030-2567360