Natuurgericht maaien

Natuurgericht maaien

Het maairegime op een bedrijf is van grote invloed op biodiversiteit en functionaliteit van akkerranden en kruidenrijke graslanden. Het maaibeheer hangt af van het doel van een bepaald stuk land en van de type gewassen of vegetatie.  

Voor meerjarige kruidenrijke akkerranden, graslanden en bloemstroken is het van belang regelmatig te maaien en maaisel af te voeren om de soortensamenstelling te behouden. Door verschraling is er minder kans dat bepaalde soorten gaan domineren en is er dus meer ruimte voor diversiteit.  

Voor insecten en vogels is het belangrijk om niet alles in een keer te maaien, maar gefaseerd maaibeheer toe te passen, waarbij een deel van de vegetatie blijft staan. Insecten kunnen daardoor beter overleven doordat er bloemen en kruiden blijven staan. De insecten vormen weer voer voor vogels en de niet gemaaide delen bieden beschutting voor (jonge) vogels en andere diersoorten. Insecten kunnen daarnaast bijdragen aan gewasbestuiving en natuurlijke plaagbestrijding. Voor weidevogels is het bovendien van belang om zo laat mogelijk in het voorjaar te maaien, zodat de jonge vogels de tijd hebben om uit te vliegen. 

Meer informatie 

Meer informatie over maaibeheer is te vinden in het artikel Natuurgericht maaien van gras-kruiden vegetaties van de WUR.  

Subsidie 

Subsidie voor aangepast maaibeheer valt veelal onder subsidieregelingen voor weidevogelbeheer. Hiervoor kun je terecht bij de Agrarische Natuurverenigingen in jouw gebied. 

Bron 

van Alebeek, F. (2012). Natuurgericht maaien van gras-kruiden vegetaties. Advies aan deelnemers van de Pilot Natuur- en Landschapsnorm (NLN). WUR, PPO-AGV. Via http://edepot.wur.nl/218166