Home

Kennispunt Natuurinclusieve Landbouw

Landbouw met natuur

Dit is hét kennispunt voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw of agroforestry. Deze website laat ter inspiratie voorbeelden zien van initiatieven en maatregelen die bijdragen aan deze vorm van duurzame landbouw. Door kennis te delen en te inspireren willen we de biodiversiteit behouden en vergroten en gezonde landbouw stimuleren. Duurzame landbouw is nodig voor landschap, milieu en natuur en voor een rendabele landbouw op de lange termijn. Maatregelen natuurinclusieve landbouw

Uitnodiging Online Webinar

Natuurinclusieve landbouw: wat kan het jou brengen?

Sta jij op het punt de omslag te maken naar natuurinclusieve landbouw of wil je weten wat deze vorm van duurzame landbouw voor jouw bedrijf kan betekenen? We organiseren op donderdag 25 juni 2020 van 19.30 tot 21.00 uur een online Webinar voor boeren die hierover meer kennis willen opdoen en zich willen laten inspireren. Tijdens deze bijeenkomst laten we boeren aan het woord die natuurinclusieve landbouw in de praktijk toepassen en bespreken we wat dit voor hun landbouwbedrijf heeft opgeleverd. Hoe ervaren zij het en wat kan jou hierbij helpen? Benieuwd naar wat het jou kan brengen? Meld je aan

Heb jij een initiatief of wil je duurzame landbouw toepassen?

Sta je op het punt om de omslag te maken naar duurzame landbouw, maar heb je vragen. Of pas jij duurzame landbouw toe en wil je anderen inspireren? Laat het ons weten. Wij zetten je initiatief op de site of helpen je op weg om aan de slag te gaan met duurzame landbouw. Neem contact met ons op

Landbouw belangrijk voor ecosystemen

Het huidige agrarische systeem is een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies en het onder druk staan van verdienmodellen in de landbouw. Gevolg is een achteruitgang in het aantal vogels, insecten, planten, een gezond bodemleven, het verlies aan landschap en het achteruitgaan van de economische positie van de landbouwsector. Biodiversiteit is de verscheidenheid van al het leven op aarde. Landbouw is afhankelijk van biodiversiteit en draagt bij aan haar ecosysteemdiensten.

Tegelijk groeit ook bij het publiek het bewustzijn dat een goede balans tussen productie en natuur in de landbouw noodzakelijk is en dat ook zij – burgers én consumenten – daar een (financiële) verantwoordelijkheid hebben. Ook de provincies (IPO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben eveneens de ambitie uitgesproken voor meer natuurinclusieve landbouw in Nederland.

Met de ontwikkeling van dit platform willen de Natuur en Milieufederaties bijdragen aan een gezonde en rendabele landbouw in Nederland en het versterken van natuur en landschap, voor nu en voor de toekomst.

Natuur en Milieufederaties en duurzame landbouw

De Natuur en Milieufederaties brengen initiatieven en agrariërs samen die natuurinclusieve landbouw en/of agroforestry in de praktijk willen brengen. We stimuleren, organiseren, faciliteren, verbinden en geven richting. Samen met bottom-up partners, agrarische collectieven, wetenschappers, natuurorganisaties en de provincie versnellen we natuurinclusieve landbouw in de provincie, maar ook in de rest van Nederland.

In samenwerking met: