Akkerranden en bloemstroken

Akkerranden en bloemstroken

Akkerranden en bloemstroken bestaan in vele vormen en kunnen verschillende doelen dienen. Afhankelijk van het type akker, de omgeving en het doel kun je voor verschillende vormen kiezen.

Plaagbeheersing

Een belangrijke functie van akkerranden en bloemstroken is natuurlijke plaagbeheersing van de gewassen. Belangrijk is dan om een goede keuze te maken in het zaadmengsel voor de akkerrand. Het is de bedoeling dat natuurlijke vijanden van plaaginsecten worden aangetrokken door soorten in de stroken, terwijl de stroken onaantrekkelijk zijn voor soorten die zelf een plaag kunnen vormen. Meerjarige stroken zijn geschikt voor overwintering en voortplanting van plaagbestrijders, terwijl eenjarige stroken meer geschikt zijn voor voedselaanbod in de vorm van nectar en stuifmeel.

Bestuiving van gewassen

Een andere belangrijke functie van bloeiende stroken is de bestuiving van gewassen. Mengsels van inheemse bloemplanten die speciaal geschikt zijn voor bijen, hommels en zweefvliegen, kunnen bijdragen aan een verbeterde gewasopbrengst door efficiëntere bestuiving.

Vergroten biodiversiteit

Bloemstroken zijn bovendien goed om de algemene biodiversiteit op en rondom het bedrijf te vergroten. Een mengsel van verschillende soorten inheemse plantensoorten is aantrekkelijk voor veel verschillende insectensoorten, die op hun beurt weer een voedselbron vormen voor verschillende vogels. Bloemstroken kunnen daarnaast als natuurlijke verbinding tussen natuurgebieden fungeren voor grotere dieren als reeën en hazen. Voor overwinterende vogels kan specifiek een granen of groenbemester mengsel ingezaaid worden.

Verbetering waterkwaliteit

Een belangrijke bijkomende functie van akkerranden is het verbeteren van de waterkwaliteit. Doordat de akkerrand een buffer vormt tussen de akker en naastgelegen oppervlaktewater, vindt er minder uitspoeling van (chemische) bestrijdingsmiddelen en meststoffen en minder erosie plaats.

Zelf aan de slag

In het rapport Aanleg en onderhoud van akkerranden van het Louis Bolk Instituut, vind je praktische tips om zelf aan de slag te gaan.

Bronnen:

Bos, M.M., C.J.M. Musters & G.R. de Snoo (2014). De effectiviteit van akkerranden in het vervullen van maatschappelijke diensten. Een overzicht uit wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen. CML report 188, Department Conservation Biology, Institute of Environmental Sciences, Leiden University

Van Rijn, P., Willemse, J., van Alebeek, F.A.N. (2011). FAB en akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing. Brochure LTO FAB2.