Drie perspectieven van Natuurinclusieve Landbouw

Drie perspectieven van natuurinclusieve landbouw

Erisman et al. beschrijft de definitie van natuurinclusieve landbouw in 2017 als volgt:

‘Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame voedselsysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de biodiversiteit.’ (Erisman et al., 2017)

Binnen deze definitie bestaan drie pijlers die zijn opgenomen in de Nederlandse beleid context: Verrijken, Benutten en Sparen.

Deze drie pijlers laten verschillende manieren zien om landbouw met natuur te bedrijven. Hierdoor kunnen boeren zelf kiezen op welke pijler zij willen focussen. Een natuurinclusieve maatregel kan meerdere pijlers dienen en dus overlappen.

Verrijken

Verrijken draait om landschap en natuurschoon. Het zorgen voor natuur. Het zijn maatregelen die een boer kan nemen om natuur te bevorderen. Bijvoorbeeld de weides aantrekkelijker maken voor weidevogels en het landschap aankleden met houtwallen of andere landschapselementen. De maatregelen zijn ten dienste van natuur en biodiversiteit, zonder dat dit directe voordelen voor de boer oplevert.

Benutten

Bij benutten wordt functionele biodiversiteit gestimuleerd waardoor veerkrachtigere landbouwsystemen ontstaan. Dankzij het investeren in meer diverse gewassen, permanente graslanden, akkerranden of minder ploegen geeft de biodiversiteit diensten terug aan de boer. Zo kan pollinatie en natuurlijke bestrijding worden benut. Verder zorgt een gezonde bodem vol bodemleven voor een goede structuur. En dit bevordert gewasgroei.

Sparen

Binnen sparen draait het om de beperking van verliezen en zo min mogelijke belasting van de natuur. Dit kan door reststromen goed te benutten, emissies te verlagen en vervuiling te voorkomen. Hierbij hoort ook het verlagen van de inputs.