Natuurlijk weide- en akkerdomein de Koekoek

Natuurlijk weide- en akkerdomein de Koekoek

In Drimmelen bij de Biesbosch ligt het gemengde akkerbouw-rundvee bedrijf van Pipie en Marc Smits van Ooijen. Zij telen biologisch aardappelen, koolraap, pompoenen, bieten en wortels (de laatste drie in verschillende kleuren). Bijna het hele jaar lopen 100 Angus runderen en een paar varkens buiten. De dieren worden alleen gevoerd van het eigen land, op wat brokken voor de varkens na. Zo maken Pipie en Marc een kleine kringloop op hun eigen bedrijf, waarbij ze de mest van de dieren op de akkers terugbrengen. De familie verkoopt de gewassen vanuit de akkerbouw in grote hoeveelheden voor de biologische markt. Het vlees van de Anguskoeien leveren ze in pakketten rechtstreeks aan de consument of lokale biowinkels. Dankzij mond-tot-mond reclame is het aantal afnemers sterk gegroeid.

Natuurinclusieve Maatregelen

Binnen de akkerbouw wordt gewerkt met een extensieve vruchtwisseling. Elke 3 jaar verbouwen Pipie en Marc grasklaver op de verschillende percelen en ploegen op het eind in. Daarnaast heeft het bedrijf permanente akkerranden waar een hoop gunstige kevers op af komen. Voor sommige van deze randen verkrijgen ze agrarisch natuurbeheer subsidie. Op een perceel is kruidenrijk grasland ingezaaid. De mix bestaat uit gras, klaver en dertien andere kruiden. Het eerste voordeel is al gelijk duidelijk; de koeien stormen op de meest smakelijke kruiden af.

Binnen de rotatie zijn er twee vogelakkers voor drie jaar. Hier worden stroken luzerne met kruidenland afgewisseld. Door aangepast maaibeleid verkrijgen ze zowel voeder voor de runderen als subsidie voor weidevogelbeheer. Het extra werk weegt goed op tegen de subsidie, volgens Pipie. Het grootste nadeel is het verwijderen van onkruid na drie jaar kruidenland.

De Angus runderen grazen altijd buiten, de moeders met kalfjes verblijven in de winter in een open potstal. Pipie en Marc maken plannen om een grotere stal te bouwen zodat de koeien ’s winters op stal kunnen staan en de kleigrond in de winter beter bespaard blijft. De boerderij werkt samen met de provincie en Staatsbosbeheer waardoor natuurland kan worden begraasd. 

Ambities voor voedselbos en Agroforestry

Naast alle natuurinclusieve maatregelen hebben ze ook plannen voor twee agroforestry projecten; een voedselbos en een silvopastoraal perceel (dieren met bomen).

Op twee hectares planten ze fruitbomen, bessen en zacht fruit vlak bij elkaar. De bomen zijn zo geplant dat het een divers perceel is en te beheren met trekker en machines.

Op het silvopastorale perceel planten ze eik, kastanje en notenbomen. Dit deel van de boerderij moet dienen als een overgangsgebied tussen landbouw en natuur; bijdragend aan het ecologische netwerk in Brabant. Om dit te kunnen financieren wordt onder andere gebruik gemaakt van het Ondernemen Natuurnetwerk (ONNB).