Agrarisch Natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer zijn de maatregelen die agrariërs nemen om de kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren. Dit kan zowel met als zonder eigen land. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen zijn eigenaar van een deel van het boerenland in Nederland. Boeren kunnen dit land pachten en gebruiken om hun vee op te laten grazen (zij het met strengere regels). Het boerenland kan dan ook binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vallen. Het past ook perfect in de doelstelling voor kringlooplandbouw. Dit is natuurinclusief boeren in optima forma. Landpacht is overigens geen vereiste. Ook binnen het programma Boeren voor Natuur zijn er mogelijkheden. 

Een dergelijke samenwerking tussen terreinbeheerders en boeren is niet alleen beter voor de natuur, maar kan ook voordelen opleveren voor de gezondheid van de dieren. Het vee krijgt een rijk palet aan voedingsstoffen binnen doordat het gras van nature verschillende kruiden bevat. Het moet dan echter wel een ras zijn dat is aangepast op natuurlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld Jerseykoeien voor vleesproductie zijn hiervoor erg geschikt. Extra energie en eiwit in droogvoer of van andere begrazingsweiden met bijvoorbeeld gras-klaver kan wenselijk zijn. Natuurboeren krijgen vaak een betere prijs voor hun producten.  

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je terecht bij de Stichting Natuurboeren en bij StaatsbosbeheerNatuurmonumenten of een van de provinciale Landschappen. Van Groene Waarde biedt cursussen aan om boeren op te leiden tot natuurbeheerder. Bioveem heeft een goed rapport met praktijkvoorbeelden en cijfers. 

Subsidie 

Terreinbeheerders en boeren werken samen in agrarisch natuurbeheer. De kosten zijn dan ook gedeeld, wat landgebruik een stuk goedkoper maakt. Ook is er mogelijk SNL subsidie mogelijk. Voor meer informatie kun je terecht bij Stichting Natuurboeren.