Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een verzamelnaam voor landbouwmaatregelen die de grondstofkringloop zo veel mogelijk willen laten sluiten. Dit om efficiënter om te gaan met grondstoffen en de milieu impact te verlagen. In andere woorden: er is geen afval.

Nederland kent al een erg efficiënte landbouw. Maar toegenomen specialisatie zorgt er voor dat reststromen van boerenbedrijven minder efficiënt benut worden dan vroeger. De uitdaging is dan ook om deze kringlopen te sluiten op een manier die gepaard gaat met een goed verdienmodel. Door de reststromen beter te benutten binnen en tussen bedrijven, kan geld bespaard worden omdat minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Hierdoor kan de milieudruk omlaag. 

Subsidies

Kringlooplandbouw komt vaak in aanmerking voor landbouwsubsidies. Kringlooplandbouw vraagt vaak om innovatieve oplossingen: technologisch en/of in samenwerking. De subsidies van provincies sluiten hier vaak goed bij aan.

Meer informatie

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw in Noord Nederland: van marge naar mainstream

Technische Briefing Kringlooplandbouw WUR

Dossier Kringlooplandbouw WUR