Huiberts Biologische Bloembollen

Huiberts Biologische Bloembollen

Na ruim 30 jaar op een gangbare manier bloembollen te hebben geteeld, zijn John en Johanna Huiberts overgegaan naar de bio bollenteelt. Ziektes en plagen waren niet meer beheersbaar op de gangbare manier. Dat deed John besluiten zich te verdiepen in de basis van alles: de bodem. Hij realiseerde zich dat de gangbare teelt te veel negatieve invloed heeft op de bodem. Het roer ging om en er werd overgestapt naar biologisch.

Zorg voor de bodem

Voor de opbouw van een gezond bodemleven en verhoging van het organisch stofgehalte passen John en Johanna Huiberts niet-kerende grondbewerking toe. Na de oogst van de bloembollen wordt een gemengde groenbemester ingezaaid. Er is gekozen voor een mengsel omdat elke plant zijn eigen positieve invloed op de bodem heeft en ze elkaar versterken. Enige tijd voor het bollenplanten wordt de groenbemester gemaaid. Hierdoor ontstaat een mooie gemengde-groenbemester-zode. De bio bollen worden met een speciale plantmachine onder deze groenbemester-zode geplant. Op deze wijze is er jaarrond zo veel mogelijk bodembedekking.

Vlak voordat de puntjes van de bollen boven de grond groeien, wordt het gewas gemulcht met de door John ontwikkelde JBM mulcher.

Natuur bij Huiberts

Insecten zijn van harte welkom bij Huiberts. Doordat er geen chemische middelen worden gebruikt, kunnen ze zich volop ontwikkelen. In het voorjaar geven hun gewassen als krokussen, botanische tulpjes en chionodoxa volop stuifmeel voor onder andere bijen en hommels. Langs de velden zijn bloemstroken ingezaaid. Hier kunnen insecten zich vermeerderen en overwinteren. Ook de gemengde groenbemesters bloeien in de zomer. Een waar insectenparadijs. Daar worden onze vele boerenzwaluwen ook weer blij van, zij voeden zich met insecten. Binnen de gewasrotatie worden ook vogelakkers gezaaid die vele vogels voorzien van zaden tijdens de winter. Langs slootkanten zijn natuurlijke oevers aangelegd. Dit alles heeft tot gevolg dat er grote aantallen veldleeuweriken hoog in de lucht hun lied zingen en er vele legsels uitgroeien tot gezonde nakomelingen. Het is prachtig om een stelletje patrijzen met hun jongen te zien opvliegen terwijl je door het land loopt. Grote aantallen gele kwikstaarten, graspiepers, putters, keepen en vinken genieten van de natuurlijke manier van telen zoals Huiberts dat doet.

Kringloop

De kringloop wordt gesloten doordat de restproducten van de bio bollen op het bedrijf zelf worden verwerkt tot hoogwaardige compost. Natuurhooi uit het natuurgebied Het Zwanenwater in Callantsoog is de basis van bokashi. Alles biologisch en puur natuur.

De bio bloembollen worden verkocht aan groothandel, hoveniers en aan particulieren.