Wroetstal familie Groot Koerkamp

Wroetvarkens bij familie Groot Koerkamp

In Schalkhaar staat de wroetstal van de familie Groot Koerkamp. Naast de wroetvarkensstal hebben Paul en Paula een 1-ster beterleven stal en 22 hectares akkerbouw met bieten, mais en gerst. De drijfmest (mengsel van vaste en vloeibare mest) uit de gangbare stal wordt voor een klein deel gebruikt op hun eigen land. De overgebleven mest gaat naar andere bedrijven.

In de intensieve sector van de varkenshouderijen kan het lastig zijn om een andere weg in te slaan richting natuurinclusiever produceren. Grondgebondenheid en natuurinclusief produceren is een enorme verandering in deze sector, veel groter dan bij bijvoorbeeld melkvee. Waar koeien vaak nog buiten komen in de reguliere melkveehouderij, zijn de overgebleven varkensstallen grootschalig en gefocust op productiviteit. De grote stap naar biologisch durven veel boeren dan ook niet te maken, het is vaak stoppen of groeien. Echter, de markt naar biologisch varkensvlees groeit, waardoor er ruimte komt voor biologische varkenshouderijen!

Omdat Paul en Paula een aantal jaar geleden wel graag diervriendelijker wilden produceren met het oog op de toekomst, zijn ze overgegaan op een zogeheten wroetstal. Een wroetstal is anders dan normale varkensstallen omdat er strooisel op de vloer ligt en meer varkens in één groter hok verblijven. Hierdoor wordt niet meer ruimte in beslag genomen, maar hebben de varkens wel meer bewegingsmogelijkheden én kunnen ze wroeten. Bovendien komt er meer licht in de stallen dankzij grote ramen en wordt de mest op een dichte vloer verzameld met het stro. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de varkens meer van hun natuurlijke gedrag vertonen. Ook wordt dankzij het strooisel vast mest geproduceerd, wat hoogkwalitatief is voor akkerbouwers. De vaste mest bevat meer organische stof waardoor het beter bodemleven kan bevorderen.

Stichting Wroetvarken

De wroetstal is een initiatief van stichting Het Wroetvarken, een aparte keten voor varkensvlees bij slagerijen. De stichting bepaalt de regels waaraan boeren en ketenpartners moeten voldoen om wroetvarken-vlees te kunnen produceren. De keten binnen Het Wroetvarken concept is zo geregeld dat iedereen een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten. Hierdoor krijgt de boer een stabielere prijs voor de afgeleverde varkens. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de gangbare varkenshouderijen. Bij de normale varkenshouderij kunnen kostprijzen veelal boven de opbrengsten stijgen.

Bij het wroetvarken initiatief hoort ook het bevorderen van biodiversiteit op het erf. Vrijwilligers vanuit de Natuur en Milieufederatie van Overijssel helpen de familie om dit te realiseren. Zo zijn er nestkasten, een kruid- en bloemenrijke strook en is de sloot op zo’n manier afgegraven dat het gunstiger wordt voor kikkers en minder kunstmest in sloot terecht kan komen.