Agroforestrysystemen

14 mei 2019

Agroforestrysystemen

Bij agroforestrysystemen worden bomen in de landbouw geïntegreerd. Er zijn veel verschillende vormen van agroforestry mogelijk, uiteenlopend van voedselbossen tot eenjarige gewassen in combinatie met fruitbomen en bomen met dieren.

Een definitie van agroforestry:

‘Het opzettelijk integreren van houtige gewassen (bomen en struiken) met de teelt van gewassen of dierlijke productiesystemen, vanwege de beoogde voordelen die ontstaan door de ecologische en economische interacties.’ (Mosquera-Losada et al., 2009)

Grofweg kun je verschillende agroforestrysystemen onder verdelen in onderstaande 3 categorieën:

Silvo-arable (gewassen en bomen) Bijvoorbeeld in strokenteelt

Silvo-pastoraal (bomen en grasland) Bijvoorbeeld: voederbomen, hoogstam fruitbomen + begrazing

Agro-silvo-pastoraal (gewassen, bomen en begrazing) Bijvoorbeeld: fruitbomen, kippen en eenjarige gewassen

Het overgrote deel van agroforestry in Europa is nu silvo-pastoraal.

De meest ‘natuurlijke’ vorm van agroforestry is voedselbosbouw, terwijl ook daar de verschillen groot zijn. In een voedselbos worden minimaal vier verschillende lagen beplanting gebruikt. Er kunnen afhankelijk van wie je het vraagt 9 lagen worden onderscheiden in een voedselbos. Sommige voedselbossen komen dicht bij fruitproductiesystemen, waar andere meer in de buurt van een natuurlijk bos komen. Mooie voorbeelden zijn Den Food Bosch en Voedselbos Ketelbroek.

Zie voor meer informatie deze presentatie van het Louis Bolk Instituut (januari 2019)