Minder intensief slootbeheer

Minder intensief slootbeheer

Het Nederlandse platteland, en vooral de lagergelegen delen, is vol met sloten. Een stabiel ecosysteem in deze sloten bevordert een mooie biodiverse sloot, met schoon water. Het bevorderen van sloot-leven heeft potentie bij te dragen aan het terugbrengen van de originele agro-biodiversiteit. Waar vroeger de sloten boordevol leven zaten, zijn veel sloten op dit moment overbemest met eutrofiëring en sterfte van organismen tot gevolg. Bij eutrofiëring raakt een sloot te veel verreikt met stikstof en fosfaten. Hierdoor vindt algenbloei in de sloot plaats, wat maakt dat de sloot dichtgroeit. Door de bloei kan licht niet meer doordringen en hierdoor wordt het voor veel soorten een onleefbare plek.

Naast het bevorderen van natuur en biodiversiteit biedt minder intensief slootbeheer ook agrarisch voordelen. Zo kan een stabielere waterkant ontstaan met minder afkaveling en het zuivere water is beter geschikt voor de koeien om uit te drinken.

Waterschappen pleiten nu voor minder intensief oeverbeheer, zoals het inzetten van een natuurvriendelijke oever of het benutten van de overbreedte van de sloot. Een mooie uitleg van het Hollands Noorderkwartier is in deze brochure te vinden. In de brochure wordt gepleit om slootbeheer te doen op verschillende momenten en manieren om zo (bio) diversiteit te bevorderen. Daarnaast zijn de natuurvriendelijke oever en benutten van overbreedte thema’s binnen minder intensief oeverbeheer. Een handig overzicht over slootonderhoud voor de melkveehouderij van Koeien en Kansen is hier te vinden.