Pluktuin van Geesje

Pluktuin van Geesje

Pluktuin van Geesje is een plek voor iedereen om te genieten en kennis te nemen van hoe op natuurlijke wijze voedsel geproduceerd kan worden. In 2019 zijn Yoram en Sarai begonnen met de aanleg van de pluktuin in het recreatiegebied Geestmerambacht. Op 2 hectare worden fruit- en notenbomen gecombineerd met kleinfruit in strokenteelt. Tussen de bomenrijen worden voedergewassen, bloemen en groenten verbouwd. Het houden van Ouessant rammen, dubbeldoelkippen en varkens draagt bij aan het sluiten van de kringlopen. Langs de randen van het perceel staat een windsingel, met soorten als gele kornoelje en vuilboom. Deze is aangeplant om de biodiversiteit op het land te verhogen, door het bieden van habitat en voedsel voor bijen en vlinders. Van de windsingel kan ook geoogst worden.

Foto: Pluktuin van Geesje

Zelfpluktuin, educatie en bewustwording

De boomgaard is open voor bezoekers die hier zelf fruit, bloemen en groenten kunnen plukken en eieren en noten kunnen rapen. Alle producten van het bedrijf zijn bestemd voor de zelfoogst. Een gedeelte hiervan zetten ze af via de Buurderij, een platform waar consumenten rechtstreeks bij de lokale boeren kunnen kopen. Het streven is om onbespoten fruit te telen door de diversiteit en extensieve aanplant. Onder andere door het bieden van educatie delen ze kennis over biologische teelt en de samenwerking met de natuur. Op deze wijze werken ze aan het bewustzijn rondom voeding van de huidige en volgende generatie. Op het bedrijf worden creatieve en kunstzinnige workshops gegeven en andere activiteiten georganiseerd. In de toekomst willen Yoram en Sarai werken aan de integratie van een woon-werk gemeenschap en het bieden van zorg bij de pluktuin.

Ambities

Het plan voor de pluktuin is ontstaan tijdens de studie aan de Warmonderhof voor biologisch-dynamische landbouw, in de richting stadslandbouw. Yoram en Sarai willen gewassen op biologisch-dynamische en natuurinclusieve wijze telen. Dit betekent dat zij streven naar gesloten kringlopen (circulair), naar een gezonde bodem voor planten en dieren en het stimuleren van de biodiversiteit. Yoram heeft het plan zo in elkaar gezet dat alle bedrijfstakken elkaar aanvullen om als gezond, vitaal systeem te functioneren. Met deze duidelijke ideologie en het ondernemersplan zijn zij op pad gegaan om een stuk land te vinden.

Locatie vinden

Het inzetten van het netwerk vanuit de Warmonderhof en de contacten die Yoram en Sarai gaandeweg hebben opgedaan zijn van groot belang geweest bij het vinden van grond. Er zijn verschillende locaties onderzocht, onder andere in Zwolle, Almere en Schagen. Tijdens deze zoektocht bleek het bestemmingsplan vaak een belemmerende factor, zoals bijvoorbeeld bij de gemeente Schagen. Door contact op te nemen met wethouders en beleidsmakers en met een grote berg doorzettingsvermogen werd deze gemeente enthousiast. Het planten van bomen op de beoogde locatie bleek echter niet te passen in het omgevingsplan van de provincie. Na contact te hebben gelegd met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en de provincie werden ze gewezen op hun huidige locatie in recreatiegebied Geestmerambacht, waar alles op zijn plek valt. Lees hier meer over regels en vergunningen bij het planten van bomen.

Tips

Maak gebruik van elkaars kwaliteiten, zorg dat je over veel kennis beschikt en sta open voor elke mogelijke locatie. Schrijf een duidelijk ondernemingsplan en pas deze aan aan de mogelijkheden die de plek biedt. Het belangrijkste is dat dit plan bij jou past. Het opzetten van een agroforestrysysteem is hard werken. Een goed plan met kennis door middel van een goede opleiding en voldoende ervaring zorgt voor een stevige basis om te kunnen starten.

Contact

Pluktuin van Geesje
Wagenweg 6
1724 PT Oudkarspel
Kijk voor de actuele openingstijden op www.pluktuinvangeesje.nl.
Mailen kan via: info@pluktuinvangeesje.nl