Boerderij Hooghei

Boerderij Hooghei

Marieke en Hidde Wolfs combineren sinds zeven jaar hun gemengd bedrijf –van ca. negentig hectare – met een zorgboerderij. Op en rond het erf scharrelen verschillende dieren, variërend van kippen tot pauwen. Op hun overige grond grazen zo’n zestig stuks vleesvee, van verschillende rassen. Op hun verspreid gelegen bouwland (25 ha) telen ze een variatie aan gewassen, waaronder haver en zomergerst. Naast dieren en planten staat de (mede)mens centraal. Dit is vooral zichtbaar in de dagbestedingsactiviteiten, die Marieke en Hidde geheel zelf verzorgen. Een andere pijler is het bevorderen van de korte keten van consumptie.

Natuurinclusieve maatregelen:

· Akkerranden en bloemstroken met inheemse soortenmengsels.

· Variatie in gewaskeuze is bijvoorbeeld zichtbaar in de omschakeling van aardappel- naar hennepteelt.

· Vogelakkers worden gecreëerd door enerzijds het laten staan van een gewas in de schaduwrijke pekken, waar de opbrengst al geringer is. Anderzijds zaaien ze veldjes in met een mengsel van wintertarwe en zonnebloemen.

· Natuurgericht maaien

· Aanpassing mestkwaliteit en –diversiteit door het gebruik van eigen mest (potstal), eventueel aangevuld met stalmest van collega-boeren. Het gebruik van schapenmest zorgt daarnaast bijvoorbeeld voor meer humus in de bodem en bevordert daarmee het bodemleven.

· Natuurvriendelijke oever

· Overbreedte sloot benutten voor biodiversiteit

· Landschapselementen: op de hoeken van akkers staan er struweeltjes – zo’n zes bij zes meterer – met onder andere eik, braam en esdoorn.

· Bodembedekking met groenbemesters