Melkveehouderij Terlouw

Melkveehouderij Terlouw

“Wij boeren Logisch, niet BioLogisch”

Alleen de reis naar de boerderij van Jeanine en Wim Terlouw is al een ervaring. Met de bus over de dijk naar Marken met zover ik kan kijken prachtige vergezichten over het Markermeer en in Marken zelf de traditioneel Hollandse huisjes in het Hollandse landschap. Te midden van deze unieke setting boert Wim Terlouw als enige melkveehouder op Marken. Wim en Jeanine zijn hier terecht gekomen via een wervingsprocedure. Marken wilde graag weer een boer en Wim en Jeanine dienden het beste plan in en boeren sindsdien met veel plezier in het oud Hollandse dorp.

Vogelparadijs

Een voorwaarde voor het boeren op Marken was dat ze zouden inzetten op weidevogelbeheer. Daar hadden Wim en Jeanine nog geen ervaring mee, maar inmiddels zijn de percelen rond het bedrijf een waar vogelparadijs waar zo’n 150-200 broedparen zitten van onder anderen Grutto’s, Kievieten, Scholeksters en Tureluurs. Vogelaars en natuurfotografen hebben het er zelfs voor over om een nacht lang in stilte in de vogelkijkhut door te brengen om al het moois wat rondvliegt te observeren en vast te leggen.

Die vogels komen natuurlijk niet vanzelf. Wim en Jeanine hebben een plas-dras systeem, waarbij een deel van het land in het voorjaar onder water gezet wordt. Dit combineren ze met legselbeheer, extensief beweiden en uitgesteld maaien. Voor vogels vormt dit een waar paradijs. Er is veel voedsel te vinden in deze drassige systemen. Het plas-dras systeem is eigenlijk ‘per ongeluk’ ontstaan licht Wim toe. “We wilden de vogels verplaatsen van onze goede graslanden, naar de verder weg gelegen percelen door deze onder water te zetten. We merkten algauw dat de vogels hierdoor niet verplaatsten, maar dat de combinatie van droge en natte graslanden een uitstekend habitat voor de vogels vormde en dat er alleen maar meer kwamen.” Inmiddels hebben ze de weidevogels in hun land omarmd en is het een hobby geworden. Er komen vaak groepen natuurliefhebbers of andere geïnteresseerden om een kijkje te nemen in het vogelparadijs. Al zijn de ganzen wel een flink probleem, waar vooralsnog weinig aan te doen is.

Subsidie

“Voor het land moet je het niet doen”, benadrukt Wim. Plas-dras is eigenlijk niet echt goed voor het boerenland. De opbrengsten van het land zijn lager. Het weidevogelbeheer door middel van plas-dras systemen is uitsluitend haalbaar door de subsidies. Gelukkig zijn die voldoende om er wat aan over te houden, mits de instanties tevreden blijven. Net als veel andere boeren, lopen Wim en Jeanine aan tegen strikte regelgeving en controles door mensen die vaak weinig verstand hebben van vogels of van de boeren praktijk. En dat frustreert. “Als ze niet tevreden zijn, verlies je de subsidie en kan je de boel wel opgeven”, verklaart Jeanine. Een kleine bijdrage krijgen ze daarnaast via het puntensysteem van Friesland Campina, waaraan de melk geleverd wordt. Meer duurzaamheidsmaatregelen, leidt tot meer punten en een betere prijs voor de melk. Zo is het bedrijf bijvoorbeeld ook volledig zelfvoorzienend in energie, doordat het dak vol ligt met zonnepanelen.

Toekomstplannen

Voor de toekomst hebben Jeanine en Wim plannen om met de naastgelegen imkers samen te werken. Er is op Marken te weinig voedselaanbod voor bijen, waardoor er bijna geen soorten meer voorkomen. Wim en Jeanine hebben plannen om kruiden en bloemenmengsels aan te planten om in het voedselaanbod te voorzien. Ze willen ook gaan experimenteren met kruidenrijk grasland. Maar wel voor de bijen, niet voor de koeien vooralsnog. Wellicht gaan ze in de toekomst ook inzetten op natuurvlees. Biologisch vinden ze niet nodig. “Wij boeren logisch, niet biologisch”, aldus Jeanine. Dat betekent zorg voor de natuur en voor de koeien. “Daar hebben wij geen stempel voor nodig.” Dat is gewoon boeren verstand. Uiteindelijk is het aan de oudste zoon om het bedrijf over te nemen en de plannen verder te ontwikkelen. Al zal dat nog even duren. Wim en Jeanine hebben voorlopig nog genoeg plannen voor het bedrijf en boeren vooralsnog heerlijk op het prachtige Marken.