Melkveebedrijf van de familie Kohne

Melkveebedrijf van de familie Kohne

In Middenbeemster houdt Stefan Kohne met zijn ouders en vrouw 100 melkkoeien. De gangbare stal staat er al een tijd niet meer. Omdat Stefan graag af wilde van de drijfmest, hebben ze een aantal jaar geleden een vrijloopstal laten bouwen. Daarnaast halen zij een deel van de inkomsten met het verpachten van land aan een bollenteler.

Een duurzame en welzijnsvriendelijke stal

In de vrijloopstal vangen ze de mest grotendeels op in een pot met houtsnippers waar de koeien op staan. Hierdoor wordt zoveel mogelijk urine en mest gescheiden en ammoniakvorming voorkomen. Door de extra ventilatie door actieve beluchting van onderaf composteert de mest en hout. De compost die ontstaat is van zeer goede kwaliteit. Dankzij dit hoogwaardige compost wordt hoge organische stofgehalte behaald en bodemleven gestimuleerd. Deze is nu bijna 8 procent en dankzij de compost met 1.5 % gestegen sinds 2013. Alle mest rijden ze op eigen land uit en ze maken steeds minder gebruik van kunstmest. Stefan is ervan overtuigd dat minder kunstmest en meer organische mest essentieel is voor de houdbaarheid van het boerenbedrijf. Met enkel kunstmestgebruik gaat de bodem hoe dan ook achteruit.

Naast een mooie meststof heeft de stal ook veel voordelen van het dierenwelzijn. Omdat de stal groter is en de koeien op snippers lopen kan natuurlijk gedrag van buiten ook binnen wordt gestimuleerd. Het lopen op de snipperlaag vermindert eveneens klauwproblemen.

Naast goed dierwelzijn en een goede meststof is er nog een noemenswaardig voordeel: de productie is erop vooruitgegaan én de koeien kunnen gemiddeld één jaar langer worden aangehouden. Al met al levert deze stal dus winst op voor land en dier.

Biodiversiteit op het land

Naast de innovatieve stal produceert Stefan ook op het land steeds natuurinclusiever. Op steeds meer percelen bloeit bovengrondse biodiversiteit. Stefan kiest hiervoor om meerdere redenen. Voor het boerenimago, het stimuleren van de biodiversiteit en de kosten worden grotendeels vergoed.

De bollenteelt percelen worden na de intensieve landbouw hersteld grasland met inheemse kruiden. Verder heeft Stefan percelen met rode klaver en kruidenrijke randen voor insecten. Hij is begonnen met kleine hoekjes, maar inmiddels is nu al 12 hectare ingezaaid met gras-/kruidenmix. Hij wil graag een advies geven aan andere boeren: “Doe wat bij je past en begin met experimenteren in kleine stukjes die toch al niet productief zijn. Zo wordt biodiversiteit al gestimuleerd, zonder dat je het voelt qua kosten of opbrengst”.