Hillekens Hoeve

Hillekens Hoeve

Jack en Annelies Verhulst zijn eigenaar van het biologisch melkveebedrijf Hillekens Hoeve. Het bedrijf bevindt zich in de Hillekense Polder, die is gelegen in het westelijk buitengebied van Etten-Leur. Het melkveebedrijf, dat officieel biologisch gecertificeerd is, heeft zo’n 95 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Ze zijn al sinds 2007 bezig met het inkruisen van diverse rassen, zoals Montbéliarde, Brown Swiss, Zweeds Roodbont en Jersey. Sinds 2013 zijn ze echter specifiek bezig met het inkruisen van Fleckvieh-koeien. Dit zijn robuuste dubbeldoeldieren (melk- en vleesproductie), die A2A2-melk produceren. Dat is melk dat voor mensen met een koemelkallergie goed verteerbaar is. Onlangs heeft het bedrijf ook een melktap geplaatst voor directe verkoop. Sinds eind 2017 zijn alle koeien en dus ook alle melk A2A2-gecertificeerd.

Grasklaver

Het bedrijf heeft een huiskavel van 49 hectare en 10 hectare pachtgrond. Al het land is grasland en 1 hectare is baktarwe. Daarnaast beheren ze 2 hectare natuur- en landschapselementen die ze grotendeels zelf hebben aangelegd. Hillekens Hoeve werkt samen met een biologisch akkerbouwer 10 km verderop om mest en grasklaver (20 hectare) uit te wisselen. Zij beheren 16 hectare kruidenrijk grasland van Brabants Landschap nabij het natuurgebied de Pannenhoef.

Natuurinclusieve maatregelen:

  • Familie Verhulst heeft 1,5 ha natuur zelf aangelegd. De aangelegde natuurelementen omvatten onder andere drie poelen, een natuurvriendelijke oever met knotwilgen, diverse heggen en een lint van 50 eikenbomen en Oudhollandse hoogstamfruitbomen. Ook is er een bestaande heg van 0.5 hectare aangekocht. Deze 2 hectare natuur heeft verschillende doelen: iets teruggeven aan de omgeving, het landschap blijvend aantrekkelijker maken en de biodiversiteit vergroten. Door deze natuurelementen is de leefomgeving van struweelvogels, zoals de blauwborst en roodborsttapuit, maar ook voor roofvogels, patrijzen, fazanten, hazen, vleermuizen, reeën en bijen aanzienlijk verbeterd.
  • Al het kruidenrijk grasland is ingezaaid met een mengsel van diverse grassoorten met witte en rode klavers;
  • Om de bodem niet te verdichten, gaan ze alleen onder goede (droge) omstandigheden met niet te zware machines het land op;
  • Zowel de koeien als het jongvee gaan zoveel mogelijk de wei in om zelf te grazen. Mits de omstandigheden het toelaten gebeurt dit van begin april tot eind november. Het is de bedoeling dat de koeien 240 dagen, minimaal 10 uur per dag naar buiten gaan. De koeien eten in de zomer vooral weidegras en in de winter krijgen zij kuilgras wat aangevuld wordt met biologisch krachtvoer.
  • Door biologisch te werken, produceren ze zoveel als mogelijk volgens de kringloopgedachte met een lage ECO-footprint: zonder kunstmest, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, met minimaal antibioticagebruik en met GMO-vrij veevoer (veevoer zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen).

Gezond voedsel met toegevoegde waarde

Jack Verhulst: “De natuur hebben we tegelijk met de nieuwvestiging van onze boerderij in 2006 aangelegd. Dit hebben we heel ideëel gedaan, want na 15 jaar zoeken, was het ons heel wat waard om onze toekomst op deze plek voort te kunnen zetten en hebben we wat teruggegeven aan de omgeving wat voor ons veel waarde heeft: natuur. Wij hebben bewust gekozen om niet mee te blijven doen aan de ratrace to the bottom, maar gezond voedsel met toegevoegde waarde te produceren. Voor ons is dat biologisch geworden. En na 7 generaties boeren, weet ik hoe belangrijk het is om heel goed met de bodem om te gaan. Deze is letterlijk ons kapitaal!”