De Dennenhoeve

Biologische Pluimveehouderij de Dennenhoeve

In het Drentse Hooghalen staat bij Dennenhoeve een kippenuitloop vol bomen en struiken, waar kippen iedere dag van het jaar kunnen rondscharrelen. Kees Sijbenga en zijn vrouw Jolanda zijn in 2007 gestart met een biologische pluimveehouderij, en hebben momenteel 4000 biologische legkippen. In 2015 wonnen zij de prijs voor Mooiste Kippenuitloop.

Waar kippen echte bosdieren kunnen zijn

Kees Sijbenga is 15 jaar geleden met de transformatie begonnen. Op zijn 2 hectare kippenuitloop De Dennenhoeve heeft hij honderden inheemse biologische bomen geplant, die als onderdeel van een gemeentelijk project werden gedoneerd. Momenteel, na toevoeging van ook uitheemse bomen, staan er soorten als eik, wilg, kastanje en walnoot in de uitloop. Onder de bomen bevinden zich struiken als de hulst, spar en buxus, die het hele jaar groen blijven. Daarnaast staan er meidoorn, vlier en els in de uitloop. De keuze voor boomsoorten is vooral gebaseerd op wat het beste past in de omgeving en bij de zandgrond waarop de boerderij zich bevindt. Met snoeien en rooien selecteert Kees welke bomen mogen groeien en welke moeten wijken. De wilg en berk groeien hard, deze worden gesnoeid om de kastanje en eik ruimte te geven.

Waarom een kippenuitloop met bomen?

De kip is van origine een bosdier, en het doel van de uitloop is dan ook om kippen bescherming te geven. “Het is mijn plicht, hier kunnen de kippen echt scharrelen.” Veel kippen die scharreleieren produceren komen nooit buiten. Het scharrelen gebeurt dan in de stal terwijl kippen echte buitendieren zijn. Losse takjes en afvallende bladeren vinden ze geweldig. Een hoger dierenwelzijn betekent meer productie, en het geeft meer zelfvoldoening. Ze eten alles wat groen is en op pikhoogte groeit, vooral de wilgenblaadjes eten ze graag. De bomen staan maximaal 30 meter uit elkaar, anders wagen de kippen de oversteek niet. In de avond gaan ze zelf naar de stal, waar ze gemiddeld 1 ei per dag leggen. De meeste eieren van de Dennenhoeve worden afgezet bij de Ekoplaza. De overgebleven eieren gaan naar klanten in de buurt, die zelf langskomen op de boerderij. Het netwerk van klanten in de buurt ligt rond de 50 mensen. De winkel is zeven dagen in de week de hele dag geopend. 

Notenproductie

De bomen zijn nog geen onderdeel van het verdienmodel van de pluimveehouderij, ze zijn er uitsluitend voor de kip. De bomen zijn nu wel oud genoeg om te gaan produceren. 2019 was een goed notenjaar en is er geraapt voor eigen gebruik. Kees heeft wel tijd om de noten te rapen, al blijft het bijzaak voor het bedrijf. Om de notenproductie te verhogen worden de berken zo snel mogelijk gerooid. Zo krijgen de walnoten ruimte om te groeien. Vanaf 2020 kunnen de noten naast de eieren in de winkel aan huis verkocht worden.

Kringlooplandbouw

Kees kan een “kringloopboer” worden genoemd, een term die momenteel erg populair is in de duurzame landbouw. Het voer voor zijn kippen wordt geproduceerd op de akkerbouwgronden die hij bezit. In ruil wordt de mest van de kippen hier weer op uitgereden. Het idee is om in 2020 te starten met het telen van Stropharia paddenstoelen op biologisch stro. Dit stro wordt dan geproduceerd op zijn akkers en de reststromen voor de productie van de paddenstoelen kunnen worden gebruikt als kippenvoer. Zo draagt ook deze tak van het bedrijf weer bij aan het sluiten van de kringloop. Kees doet dit alles vanuit zijn gevoel en interesse. Hij voelt dat het bijdraagt aan een duurzamer systeem.