Akkerbouwbedrijf Otte-Burgers

Akkerbouwbedrijf Otte-Burgers

Op het 78 hectare tellende akkerbouwbedrijf in Hooge Zwaluwe worden onder ander aardappelen, tarwe, suikerbieten en uien geteeld. Leen en Jasper Otte werken al zeven jaar volgens het teeltsysteem van niet-kerende grondbewerking (NKG) en hebben sindsdien een aanzienlijke verbetering van de bodem opgemerkt.

“Sinds we zijn gestopt met ploegen zijn onze opbrengsten alleen maar gestegen”, vertellen de boeren. Door NKG toe te passen in combinatie met groenbemesters zakt het water steeds sneller weg, mede dankzij de wortels van de groenbemesters. In het verleden hadden ze veel last van akkers die onder water stonden omdat het water niet wegging. Tegenwoordig is de bodem bijna altijd goed berijdbaar. Ook neemt het bodemleven nu toe, omdat de grond niet wordt gekeerd. “Het is het hele totaalplaatje dat NKG aantrekkelijk maakt.”

De bodem bestaat uit zware klei op veen, wat soms uitdagingen geeft wat betreft de bewerkbaarheid. Daarom is een goede bodemstructuur en een hoog organische stofgehalte op deze grond extra belangrijk. Om de bodem in goede staat te houden wordt een basisbemesting met vaste geitenmest toegepast voor bodemverrijking en structuurverbetering.

Groenbemesters zijn cruciaal om de bodem bedekt te houden en verder te verrijken. Omdat elke groenbemester zijn eigen voordeel heeft, is een mengsel van verschillende soorten het meest effectief. Groenbemesters combineren perfect met het NKG systeem omdat ze in het najaar ruim de tijd krijgen om zich te ontwikkelen.

Het machinepark is aangepast om met deze extra bladmassa om te kunnen gaan. Het belangrijkste werktuig is een zaaimachine met schijven. Hierdoor worden gewasresten en groenbemesters versneden en hoeft het land niet eerst helemaal kaal gemaakt te worden

.