Akkerbouwbedrijf BIO In de Polder

Akkerbouwbedrijf BIO In de Polder

Bio ‘In de Polder’ is een agrarisch gemengd familiebedrijf van Janine Keller-den Dunnen en Paul den Dunnen, met biologische akkerbouw, ossen, zoogkoeien en een camping. Het bedrijf ligt in West Brabant, ten zuiden van Nationaal Park de Biesbosch, in de polder bij Lage Zwaluwe. Het bedrijf is gevestigd op zavel en jonge zeeklei en beslaat 38,5 ha akkerbouwgrond, waarvan meer dan de helft inmiddels biologisch is en de rest in omschakeling naar biologisch. De ambitie is om door te schakelen naar biologisch-dynamisch.

Natuurinclusieve maatregelen:

een patrijzenrand van 2 ha;

1,5 ha akkerrand (permanente groenstroken van minimaal 4 meter waar 20 jaar geleden eenmalig diverse grassen op zijn ingezaaid);

0,35 ha bloemenrand (jaarlijks ingezaaid);

Er zijn twee paddenpoelen;

Ruime gewasrotatie van 1 op 7;

Het bedrijf heeft ossen en zoogkoeien, die meeroteren in de gewasrotatie: 1,5 tot 2 jaar staat er een gras-klaver mengsel op een perceel waar de ossen en koeien van eten, waarbij de klaver de bodem van stikstof voorziet en hier de volgende jaren groenten op worden geteeld;

Potstal die voor de bodem waardevolle mest met veel organische stof oplevert;

Gesloten kringlopen door mestafzet op eigen bedrijf en eigen ruwvoerproductie. Bij te weinig ruwvoer wordt de rest uit de regio gehaald;

Vogelrijk

Afgelopen seizoen (2017) zijn er meer dan 60 jonge boerenzwaluwen op de boerderij grootgebracht. Door de jaren heen is de boerderij en camping een pleister-verblijfplaats geworden voor de patrijs, ijsvogel, groene- en kleine bonte specht, steen- en kerkuil, witte- en gele kwikstaart, putters, vinken, etc.