Agroforestry

Agroforestry: boeren met bomen

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij meerjarige houtige gewassen (bomen en struiken) bewust worden gecombineerd met (éénjarige) landbouwgewassen en/of dieren. De bomen en struiken hebben zowel een functie voor productie van voedsel als een meerwaarde voor het landbouwsysteem. Zo kunnen rijen (noten/fruit) bomen in een akker worden aangeplant, oeverstroken worden aangelegd en voederhagen voor vee in weilanden worden aangeplant. Ook kunnen voedselbossen worden aangelegd waar voedsel wordt geproduceerd in een divers ecosysteem met de gelaagde structuur dat qua functioneren lijkt op een natuurlijk bos.

Meerwaarde van agroforestry

Door agroforestry in diverse vormen en op verschillende schaalniveaus toe te passen kan een duurzaam landbouwsysteem ontwikkeld worden. Dit minimaliseert productierisico’s, heeft ecologische meerwaarde op de biodiversiteit en draagt zorg voor een gevarieerder landschap. Bovendien helpt het bij een efficiënter gebruik van nutriënten en water, verbeterde organische stofopbouw en bodemstructuur, minder noodzaak voor en bescherming tegen bestrijdingsmiddelen, verbeterde vastlegging van koolstof in bomen en bodem en een optimalisatie van ruimtegebruik. Ook met het oog op de gevolgen van klimaatverandering, is agroforestry een interessant alternatief voor huidige landbouwsystemen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over vormen van agroforestry, verdienmodellen, ecologische interacties en initiatieven op de agroforestry pagina.