Weidevogelbeheer

Weidevogelbeheer 

Drie hectare grasland met 74 nesten van weidevogels. Dat is uniek in Nederland. Het lijkt wel een gruttokwekerij. Boer Gerard van der Krogt en weidevogelbeschermer Willem Overweg doen veel voor de grutto’s.

Maatregelen

Van der Krogt heeft een pomp met zonnepanelen die diepe greppels in het grasland vol water zet. Volgens Gerard en Willem een perfecte habitat voor de weidevogels. Beter dan hele percelen plas dras zetten. Want zo foerageren ze ook vlak bij de plek waar ze nestelen. Rond het nestelgebied liggen graslanden met een late maaidatum (tot na 1 juli) en weilanden vol kruidenrijk grasland waar veel insecten in zitten. Voedsel voor de opgroeiende grutto’s.

Welke partijen

Boer Gerard van der Krogt en vrijwilliger Willem Overweg