Melkfabriek AmstelNatuurZuivel

Melkfabriek AmstelNatuurZuivel

De Coöperatie Amstelgoed NatuurZuivel bestaat uit boeren uit de regio Amstelland. De coöperatie laat een melkfabriek bouwen en produceert streekmelk voor Amsterdam en omstreken. Een deel van de winst zal terugvloeien naar betere leefomstandigheden voor weidevogels.

Welke partijen

Agrarische Natuur Vereniging de Amstel
Vogelbescherming Nederland
Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer
Groothandel Vroegop & Ruhe
Provincie Noord-Holland

Subsidie provincie Noord-Holland

De subsidie is bedoeld voor modernisering van installaties, machines en processen en moet bijdragen aan een beter milieu, klimaat, dierenwelzijn, landschap, een betere volks- en diergezondheid of aan biodiversiteit.