Kruidenrijke Beemsterkaas

Kruidenrijke Beemsterkaas

Jan en Anneke Out produceren kruidenrijke Beemsterkaas, al lopen ze niet te koop met hun bedrijfsvoering. Bescheiden als ze zijn, geven ze aan dat ze maar ‘gewone boeren’ zijn. Uit ons gesprek wordt vrij snel duidelijk dat Jan en Anneke niet zomaar melkveehouder zijn, maar dat ze uitzonderlijke passie hebben voor hun vak, voor de dieren en voor de natuur. De melk leveren ze aan de Cono fabriek die er traditioneel Noord-Hollandse Beemsterkaas van maakt. In het Caring Dairy programma waar Jan en Anneke aan meedoen, worden extra eisen gesteld voor duurzaamheid en diergezondheid, maar deze boeren doen meer. In het voorjaar van 2018 hebben ze op een perceel kruidenrijk grasland ingezaaid waar ze erg goede ervaringen mee hebben. Daarnaast is het antibiotica gebruik laag en hebben ze het gebruik van kunstmest beperkt tot een minimum.

Kruidenrijk grasland

Het kruidenmengsel dat Jan en Anneke hebben ingezaaid bevat Smalle weegbree, Wilde Cichorei, Peterselie, Kleine Pimpernel, Duizendblad, Wilde peen, Esparcette en Witte weideklaver. Het kruidenmengsel is een goede aanvulling op gras voor de mineralen inname van het vee. Verschillende kruiden vormen bronnen van verschillende mineralen en door de diversiteit aan wortelstelsels worden mineralen in de bodem bovendien beter benut. Daarnaast levert klaver meer eiwit en draagt het complete mengsel bij aan een betere eiwitbenutting, betere vertering en minder ammoniak en methaan uitstoot. De kruiden kunnen ook helpen bij het voorkomen of genezen van ziektes. Zo kan Smalle weegbree helpen tegen uierontsteking.

Jan en Anneke hebben daarnaast goede ervaringen met het kruidenrijk grasland ten aanzien van de droge zomer van 2018. Ze hebben vanaf het voorjaar tot aan eind september twee sneden kunnen oogsten en ook nu staan de kruiden er welriekend bij voor een derde snede. Daarnaast zagen ze opvallend genoeg minder ganzen in het kruidenrijk grasland dan dat normaal het geval is op deze percelen.

Toekomstvisie

De experimenten met het kruidenrijk grasland staan nog in de kinderschoenen, maar bevallen tot nu toe goed. Jan heeft recent nog een extra kruidenperceel ingezaaid en de ambitie om in de toekomst 80-85% zelfvoorzienend te zijn door middel van gras en kruiden in blijvend grasland. De koeien van Jan en Anneke grazen (nog) niet direct in de kruidenweides, maar krijgen de kruiden als aanvulling in het ruwvoer. Mogelijk grazen de koeien in de toekomst wel in de verse kruidenweides. Het antibiotica gebruik kan door de kruiden wellicht verder omlaag gebracht worden en het doel is ook om de toepassing van kunstmest en bestrijdingsmiddelen verder te reduceren. Beter bermbeheer en minder strenge of betere passende regelgeving vanuit de overheid zou hierbij zeer welkom zijn. Biologisch boeren ziet Jan vooralsnog niet direct zitten. Jan en Anneke zijn leergierig en maken met hun eigen visie het bedrijf en de omgeving steeds een beetje mooier.

Maatregelen

Kruidenrijk grasland

Weidegang