Ekoboerderij Arink

Ekoboerderij Arink

John en Liane Arink hebben een biologisch melkveebedrijf (55 koeien) met daaromheen een kaasmakerij, een hotel-restaurant (Biotel) en vleesproductie. Ze genieten van hun manier van werken, dicht bij de natuur en met beide benen op de grond. Ze zijn trots op hun kaasmakerij en het feit dat één van hun producten, ‘zwaluwgekwetter’ in de ekoplaza in heel Nederland wordt verkocht. Hun filosofie is om uit de anonimiteit te treden door mensen te laten zien, ruiken, proeven wat ze produceren en hoe ze het doen. Waardering en een eerlijke prijs is het resultaat van hun inspanningen.

Maatregelen:

  1. Kringlooplandbouw: het voer komt van het eigen land en de grond wordt bemest met eigen mest.
  2. Ecologisch bouwen: het hotel-restaurant, het Biotel, heeft wanden van stro en leem. De warmte van de koelcellen wordt gebruikt voor de verwarming en de douche.
  3. Burgerparticipatie en burgers betrekken: John en Liane leiden groepen rond om hen iets te vertellen over de manier van werken. Ze ontvangen gasten uit de eigen streek die in het restaurant komen eten. In het restaurant worden eigen streekproducten geserveerd.