Boer Apeldoorn

Boer Apeldoorn

Boer Apeldoorn is gefascineerd door duurzaamheid. Het is voor hem een uitdaging om zoveel mogelijk duurzame projecten in zijn bedrijfsvoering toe te passen. Duurzaam ondernemen moet een win-winsituatie opleveren. Enerzijds een verbetering van de milieuprestatie en omgeving, anderzijds een economische verbetering.

Maatregelen

Duurzaam ondernemen komt op dit moment binnen het gehele bedrijf terug. Naast zonnepanelen heeft hij een aanleg van natuurvriendelijke oevers over een lengte van 5 kilometer. De maatregel snijdt aan drie kanten. De biodiversiteit neemt toe, de afkalving van de oevers wordt tegengegaan en de slootwaterkwaliteit verbetert. De natuurvriendelijke oevers zorgen ook voor stevige slootkanten, waardoor koeien niet het water inglijden als ze het water drinken. Een goed voorbeeld van een maatregel die zorgt voor een win-winsituatie.

Andere maatregelen

De familie Apeldoorn heeft ook andere duurzaamheidsmaatregelen ingevoerd waaronder het plaatsen van 146 zonnepanelen, het werken met probiotica, warmteterugwinning via de melkkoeltank en stro als onderlaag onder de voederopslag om perssapverliezen te voorkomen.