Biologisch gemengd bedrijf Eikemaheert

Biologisch gemengd bedrijf Eikemaheert

Angela Rijnen en Piet Glas runnen samen het gemengde landbouwbedrijf Eikemaheert, een historische kop-hals-romp boerderij in Noord-Oost Groningen. De biologische vleeskippenhouderij met 14.400 kuikens vormt de kern van hun bedrijf. Bijzonder is hun combinatie van fruitteelt in hun kippenuitloop: zo hebben zij een halfopen parklandschap gecreëerd voor hun dieren. Op de omliggende akkers verbouwen ze een verscheidenheid aan gewassen, zoals een lokale erwten cultivar het ‘Wonder van Scheemda’, een landras witte klaverzaad, aardappelen en granen als voeder voor de kippen.

Natuurinclusieve maatregelen:

Singels van inheemse struiken, zoals vlier, meidoorn, hazelaar en wilg, functioneren niet alleen als windscherm voor de boomgaard en uitloop, maar trekken ook vogels en insecten aan.

Lanen met appelbomen en heesters zacht fruit in de kippenuitloop worden afgewisseld met verscheidene planten, zoals zonnebloemen en rozenstruiken.

De bloemstroken rondom de akkers bestaan uit zo’n dertigtal een- en tweejarige inheemse planten. Van de bloemen worden ook boeketten gemaakt voor de verkoop.

Winterveldjes voor vogels.

Groenbemesters zoals phacelia, mosterd en haver zorgen voor bodembedekking na de oogst.

Gedeeltelijk toepassen van Niet-kerende grondbewerking geeft de bodem ruimte voor het behoud van bodemleven, zoals wormen, versterkt de bodemstructuur en houdt C02 vast.

Cultuurhistorische waarden: behoudt van vrij zicht vanaf de weg op het oude boerenerf en boerderij; het open houden van het gebied van de oude, verzandde Middeleeuwse rivier De Fivel.

Lokaal draagvlak en contact

Lokaal draagvlak en contact met mensen vormen de pijlers van het bedrijf. Zo verkopen Piet en Angela  maandelijks een klein deel van hun kippen, samen met enkele andere streekproducten, direct aan de consument in hun hippe boerderijwinkel. Het bedrijf is en blijft volop in organische ontwikkeling. Nieuwe ideeën, zoals experimenteren met de zelfplukmethode voor zachtfruit en het verbouwen van meer eiwitrijke gewassen, zijn in de maak.