Natuurboerderij

Natuurboerderij

Arie van Oosterom heeft een natuurboerderij opgezet op 50 hectare eigen land en 30 à 40 hectare pachtgrond van Staatsbosbeheer in Woerdense Verlaat en Wilnis. In 2015 is hij overgegaan van een melkveeboerderij naar een natuurboerderij. In het geval van Arie is het een weidevogelbedrijf geworden. Hij heeft als doel de weidevogelstand in het gebied te verhogen.

“Mijn hele melkveebedrijf staat in het teken van de natuur om de weidevogelstand tot dienst te zijn”

Natuurinclusieve maatregelen

Het bedrijf is zo ingedeeld dat hij ten behoeven van de weidevogels een aantal plas-dras percelen heeft. Er wordt later gemaaid en in verschillende hoogtes, zodat de weidevogels de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Dankzij de potstal, die in 2015 is gebouwd voor het jongvee en de droge koeien, heeft hij meer vaste mest om de weidevogelstand te stimuleren.